Back To Cool 3 Column

Friday, 4 November 2011

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 2 Murni.


Kelas                         : 2 Murni 
Tarikh                       : 20 hb Oktober 2011
Masa                         :  12.50- 1.50 PM / 60 Minit ( 1 Jam )
Tema                        : Cerita - cerita Teladan
Tajuk                        : Sang Kancil dan Sang Buaya.
Fokus Utama          : 8.1 Aras 2 (ii) Menulis ayat menggunakan ayat yang betul.
Fokus Sampingan   :2. 1 Aras 1 (i ) Bercerita menggunakan ayat yang mudah difahami.
Hasil Pembelajaran:1. Menulis ayat majmuk 
                                   2.Membina ayat menggunakan perkataan yang sesuai .
Objektif Pelajaran  : Di akhir pengajaran, murid  dapat mempelajari :-
                                   1. Menulis ayat mudah dengan susunan tatabahasa yang betul .
                                   2. Bercerita dengan perkataan, ayat dan  intonasi dan yang sesuai. 


Aktiviti:
1. Guru memperlihatkan gambar  " Sang Kancil"
2. Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan dengan cerita " Sang Kancil dan Sang 
    Buaya".
3. Murid menceritakan mengenai cerita "Sang Kancil dan Sang Buaya" yang pernah mereka 
    baca dan dengar.   
4. Murid menonton cerita " Sang Kancil dan Sang Buaya" 



6. Murid bersoal jawab mengenai nilai-nilai murni yang mereka perolehi daripada cerita yang
    dipertontonkan kepada mereka. 
7. Murid menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita "Sang Kancil dan Sang Buaya".
8. Murid menyanyikan Lagu " Sang Kancil dan Sang Buaya".

Pengisian Kurikulum:
Nilai Murni    : Jangan mudah mempercayai orang yang tidak dikenali, jangan bersikap
                            tamak, berfikir sebelum bertindak.
Ilmu                 : Pendidikan Moral ,  Pendidikan Agama Islam  dan Matematik.
KBKK               :Menjana idea dan menghubung kait.

Tatabahasa       : Kata Hubung 

Refleksi Pengajaran:

No comments:

Post a Comment